Nordic Medtest lanserar nu sin egen testfilosofi. Författarna är Rikard Edgren och Henrik Emilsson, två av landets främsta experter inom testning av IT-system.

Rikard Edgren och Henrik Emilsson, författarna till testfilosofin. 

”Vi tror på vår testfilosofi. Den är till stor nytta för oss själva i vårt dagliga arbete. Men framför allt tror vi att testfilosofin är bra för våra kunder. Vårt mål är att leverera värde genom att fokusera på att ta fram värdefull information åt personer som behöver fatta beslut”, säger Henrik Emilsson, teststrateg på Nordic Medtest och en av författarna till filosofin.

Underrubriken är ”Hur vi bidrar till säkrare IT i vården” och vänder sig till alla som är intresserade av test och vill veta mer om hur Nordic Medtest tänker och arbetar både filosofiskt och praktiskt.

”Testfilosofin påminner oss om att vi har ett uppdrag att följa och att vi ska fokusera på det som är viktigt och rapportera värdefull information på rätt sätt till de som behöver informationen” fortsätter Rikard Edgren, testexpert på Nordic Medtest och medförfattare.

I filosofin presenteras bland annat resonemang kring begreppet kvalitet, vikten av att lyssna och förstå intressenters behov och vilka verktyg man kan använda sig av i testningen. Bra programvarutestning är en utmanande intellektuell process och testare behöver idag kunna tänka annorlunda. Det har hänt en del sedan det var brukligt att en testare bara följde någon annans instruktioner om hur något skulle testas.

”Den moderna testaren behöver ta ett stort eget ansvar. Våra testare använder i sitt arbete en bra blandning av list, initiativförmåga, kreativitet, disciplin, noggrannhet och entusiasm och de ska inte vara rädda för att göra fel. Men kanske viktigast: En testare ska vilja lära sig nya saker och våga se problem” avslutar Henrik Emilsson.

Nordic Medtests testfilosofi finns här för nedladdning.