Nordic Medtest breddar nu sin kundbas med försvars- och säkerhetsföretaget Saab, som bland annat erbjuder och utvecklar IT-lösningar åt blåljusmyndigheter.

Det nya uppdraget syftar till att bistå med kunskap kring nationell e-hälsa avseende Saabs arbete med utveckling av ett journalsystem för ambulans, polis och räddningstjänst. Saabs affärsområde Support and Services erbjuder idag Paratus som är en produktfamilj med tjänster för blåljusverksamhet. De har nu anlitat Nordic Medtest för att hålla en workshop kring RIVTA, ett regelverk för interoperabilitet och en kommunikationsstandard inom svensk e-hälsa.

– Att få jobba med Saab och ge stöd till Paratus är både roligt och utvecklande för Nordic Medtest. Paratus används idag av ambulans och räddningstjänst och uppdraget ger oss möjlighet att dela med oss av vår kunskap om nationell e-hälsa till flera aktörer än tidigare, säger Robert Magnusson, leveransansvarig på Nordic Medtest.

Idag använder ett stort antal landsting Paratus som stöd i ambulanssjukvården för exempelvis mobil navigation och informationsinhämtning vid utryckningar och elektronisk journalföring.