Ingenjörs- och konsultföretaget ÅF har anlitat Nordic Medtest för att genomföra utbildning inom testning och kvalitetssäkring i vården för deras konsulter. Utbildningen genomförs i Karlstad av Nordic Medtests testexperter.

ÅF har ca 8000 medarbetare världen över och utför uppdrag inom främst energi, industri och infrastruktur. De har ett stort antal IT-konsulter och har nyligen vunnit en större ramavtalsupphandling inom e-hälsa. Utbildningen är en del i att spetsa ÅF:s kunskap inom e-hälsa generellt och programvarutestning specifikt.

”Det var naturligt för oss att anlita Nordic Medtest för detta uppdrag. De har gedigen erfarenhet av programvarutestning inom svensk e-hälsa och innehar den expertis som vi efterfrågar”, säger Per-Anders Kvarnevik, marknadsområdeschef på ÅF.

Uppdraget genomförs av Rikard Edgren, testexpert, och Henrik Emilsson, teststrateg, på Nordic Medtest. Utbildningen kommer att behandla testmetoder och teststrategier men även ha fokus på kvalitetsegenskaper för IT-system inom hälso- och sjukvården.