En milstolpe i e-hälsosverige är nådd. Nu har Nordic Medtest gett grönt ljus i de tester som genomförts för att för första gången kunna skicka en elektronisk remiss mellan två landsting. En mycket efterfrågad e-tjänst som kan spara mycket tid och resurser för hälso- och sjukvården.

Tester av Elektronisk remiss har genomförts med fem landsting och en privat aktör under ledning av Nordic Medtest. Värmland och Uppsala är de första landstingen att ansluta sig till produktionsmiljön och den nationella tjänsteplattformen och mellan dessa landsting har nu funktionaliteten för att skicka elektronisk remiss kvalitetssäkrats. De övriga landstingen som deltagit i projektet är Kalmar, Östergötland och Jönköping samt Capio St:Görans sjukhus.

”Vi har deltagit i olika faser i projektet sedan 2014. Vi har tagit fram teststrategin för införandet, testramverk, kvalitetssäkrat själva e-tjänsten Elektronisk remiss samt även lett själva testarbetet, säger Frank Grundin tekniskt testledare på Nordic Medtest .

Frank Grundin har tillsammans med Björn Pettersson, testare på Nordic Medtest även utfört verifiering och övervakat landstingens egna End-to-End tester av e-tjänsten. Testramverket som Nordic Medtest har utvecklat under en längre tid är unikt och möjliggör för landstingen att genom webbgränssnitt själva trigga igång automatiserade tester.

”Arbetet fortsätter nu med att ansluta övriga pilotlandsting till Elektronisk remiss samtidigt som vi fortsätter att utveckla testtjänsten med exempelvis funktion för bilagehantering” säger Björn Pettersson.

Efter att funktionaliteten av tjänsten nu är kvalitetssäkrad kommer några verksamheter i landstinget i Värmland att börja remittera patienter till Uppsala via elektronisk remiss efter sommaren. Tjänsten är mycket efterfrågad i landstingen och ju fler landsting som ansluter sig, desto enklare kan det bli för vårdpersonal att remittera patienter.

”Elektronisk remiss bedöms vara en av de e-tjänster som har störst potential att spara tid och resurser för hälso- och sjukvården i stort och det är extra roligt att vara med på den resan” avslutar Frank Grundin.