Under våren blev Nordic Medtest certifierade enligt ISO 27001, informationssäkerhet. För att stärka verksamheten och ytterligare kvalitetssäkra leveransen av tjänster mot kunderna har arbetet påbörjats mot nästa mål – en certifiering enligt ISO 9001, kvalitet.

Peter Furster, verksamhetsansvarig på Nordic Medtest.

Ledningssystemet på Nordic Medtest är unikt uppbyggt genom att alla kärn- och stödprocesser har definierats och visualiserats genom ett integrerat grafiskt stöd.

”Under certifieringsprocessen mot 27001 insåg vi att vi var väldigt nära i att vår verksamhet och arbetssätt även överenstämde med 9001 standarden för kvalitet. Därför kändes det självklart att fortsätta med detta”, säger Sara Leion, kommunikationsansvarig på Nordic Medtest.

ISO 9001 standarden är världens mest använda standard för ledningssystem och syftar till att säkerställa att affärsprocesser och ledningsarbete är kvalitativa och effektiva samtidigt som det stärker kundtillfredställelsen.

”Vi är övertygade om att ett ledningssystem certifierat för kvalitet gagnar våra kunder och ger oss fler affärer. Vi har mycket hög kundtillfredställelse i de mätningar vi gör idag och detta är ett sätt att säkerställa att den höga kvalitén i våra tjänster bibehålls”, säger Peter Furster, verksamhetsansvarig.

Här kan du läsa mer om tidigare certifieringsarbete på Nordic Medtest.