Nordic Medtest har fått i uppdrag att testa och kvalitetssäkra landstingens införande av Försäkringsmedicinskt beslutstöd (FMB).

Testuppdraget som beställts av Inera AB innebär att utföra kommunikationstester och systemintegrationstester för att kvalitetssäkra införandet av FMB.  FMB är en kunskapskälla i form av vägledningar med rekommendationer om sjukskrivningar som används när läkare utfärdar läkarintyg. Införandet i landstingen är en del av den nationella överenskommelsen som bland annat syftar till att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess.

”Vi kommer under hösten genomföra tester med samtliga landsting vilket gör det till både ett komplext och omfattade uppdrag” säger Karin Lindh som är testledare på Nordic Medtest.

Enligt plan ska samtliga landsting vara integrerade 1 december och i uppdraget ingår även att tillhandahålla testmiljöer för alla landsting.

”Integrering av FMB i de applikationer som används för att skriva intyg är en mycket efterfrågad tjänst i landstingen som kommer innebära högre kvalitet i intygsarbetet i hälso- och sjukvården och spara mycket tid och resurser” avslutar Karin Lindh.