Nordic Medtest har nyligen inlett ett nytt testledaruppdrag åt Inera AB. Uppdraget innebär koordinering och ledning av testarbetet inför uppgradering och omstrukturering av Ineras nya webbplats.

Målet med uppdraget är en mer kundanpassad och lättöverskådlig webbplats som stödjer automatiserade verktyg såsom Ineras ärendehantering. I det ingår Nordic Medtests arbete med att leda acceptanstester tillsammans med Ineras testteam.

”Vi ska i testerna säkerställa att webbplatsen är lättnavigerad, att den stödjer de supporterade verktygen och de tekniska kraven samt de tillgänglighetskrav som är viktiga för en webbplats i offentlig sektor”, säger Katarina Brunsson, testledare för uppdraget.

Ineras webb används idag som en samlad plats för information och kunskap kring det nationella e-hälsoarbetet och hur landsting och andra vårdgivare ansluter sig till de nationella tjänster som Inera tillhandahåller.