Dagens Medicin och Computer Sweden delar varje år ut IT i vården priset till aktörer inom vård och omsorg som använt digital hälsa till nytta för patienter och samhälle. En av de nominerade är den testportal som Nordic Medtest utvecklat i samband med kvalitetssäkringen av Elektronisk remiss mellan landstingen.

Björn Pettersson och Frank Grundin.

Nordic Medtest har skapat en självinstruerande testportal för införande av e-hälsotjänster som ger landstingen ett kraftfullt verktyg för att på egen hand kunna genomföra test och kvalitetssäkring.

”Testportalen har förenklat och effektiviserat landstingens arbete med att införa Elektronisk remiss och kommer kunna underlätta landstingens underhåll och införande av fler e-hälsotjänster”, säger Frank Grundin, teknisk testledare på Nordic Medtest som varit med i utvecklingen av testportalen.

Testportalen utvecklades i samband med att Nordic Medtest fick i uppdrag av Inera AB att bidra med test och kvalitetssäkring vid utveckling och införande av Elektronisk remiss. Det fanns då ett stort behov hos landstingen att själva kunna testa e-hälsotjänsten för att kunna simulera olika testscenarier, verifiera olika användningsfall mot olika mottagare och samtidigt spara tid och resurser.

”Mottagandet av tjänsten hos landstingen har varit mycket positivt då det möjliggör en mer självständig testning för landstingen. I förlängningen bidrar det till sänkta kostnader för landstingen och ett säkrare införande av e-hälsotjänster”, säger Björn Pettersson, testare Nordic Medtest.

Vinnare av IT i vården priset meddelas på IT i vården dagen den 30 november.