Användbarheten av IT-system i vården var i fokus när Nordic Medtest gästades av Eric Le Brasseur, distriktsläkare i Landstinget i Värmland. Syftet var att medarbetarna på Nordic Medtest skulle få en djupare förståelse för användarupplevelsen för hälso- och sjukvårdspersonalen i de system som Nordic Medtest kvalitetssäkrar.

Distriktsläkare Eric Le Brasseur tillsammans med Malin Hedman och Kristina Gullman från Nordic Medtest. 

Eric Le Brasseur har arbetat som disktriktsläkare i landstinget i 15 år och använder ett flertal IT-system i sitt dagliga arbete. Under fredagen gästade han Nordic Medtest och visade medarbetarna hur han arbetar och de problem och svårigheter han ofta stöter på i vårdens IT- system. Just förbättrad användbarhet av IT system är ett av Nordic Medtests fokusområden.

”Jag som läkare är idag väldigt beroende av att de system jag använder är tillförlitliga samtidigt som de ska vara ett stöd i mitt arbete. Idag lägger vi tid på dubbelregistrering av vårdinformation som tar tid från patienten samtidigt som det i förlängningen tyvärr kan leda till att patienter drabbas av felbehandlingar”, säger Eric Le Brasseur.

Eric Le Brasseur berättade att dubbelregistreringen av vårdinformation till stor del beror på bristande integration mellan IT-systemen. Förskrivningen av så kallade dosdispenserade läkemedel är exempelvis inte synkad med journalsystemet vilket leder till dubbelarbete men utgör framför allt en stor risk för fel. Många klick och otydliga kommandon runt i systemet uppfattas många gånger som onödiga vilket också leder till irritation och tidsförluster.

”Det är väldigt värdefullt för oss att kontinuerligt få ”röster från verkligheten”. Vi sitter på en annan sida av systemen och kvalitetssäkrar och vårt arbete syftar till att göra Erics arbete enklare och samtidigt bidra till högre patientsäkerhet”, säger Malin Hedman, testexpert på Nordic Medtest.

Nordic Medtest utför idag användbarhetstester av IT-system och då är det viktigt att fördjupa förståelsen för hur hälso- och sjukvårdspersonal arbetar och vilka brister som finns i vårdinformationssystemen. Kunskap om förutsättningarna i vården är viktiga för att test och kvalitetssäkring ska kunna bidra till säkrare införande och ökad kvalitet i vårdens IT-tjänster.