Tidbokning via webben blir alltmer efterfrågad av landsting, regioner och patienter. Nordic Medtest har fått i uppdrag att utöka teststödet vid anslutning till Tidbokning, som kan användas för att skapa olika e-tjänster.

Idag erbjuder alla landsting och regioner sina patienter tidbokning på webben, inom främst öppenvården. Det ger möjlighet för patienter att själva boka tid på exempelvis vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nordic Medtest har fått i uppdrag av Inera AB att ta fram utvecklingsstöd inom området Tidbokning för att säkra kvalitén.

”Uppdraget består i att ta fram testsviter för landsting, regioner och andra organisationer och deras systemleverantörer så de på ett strukturerat och effektivt sätt kan testa att deras egna tidbokningssystem kan integreras via den nationella tjänsteplattformen”, säger Robert Magnusson, leveransansvarig på Nordic Medtest.

Tidbokningen är en efterfrågad tjänst och landstingen och regionerna ansluter hela tiden fler system och fler enheter som ska integreras. Syftet med testerna är att höja kvalitén på de anslutningar som görs för att säkerställa funktionaliteten för användarna.

”Tidbokning via webben kommer bli alltmer vanligt och en väl fungerande e-tjänst kan spara mycket tid för både vårdpersonal och patienter”, avslutar Robert Magnusson.