Nu har Nordic Medtest ytterligare ett certifieringsdiplom på väggen – ISO-9001 för kvalitet. Certifieringen visar på att verksamheten har ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete med fokus på kundnöjdhet och ständig förbättring.

Peter Furster, verksamhetsansvarig Nordic Medtest

ISO-9001 standarden är världens mest använda standard för ledningssystem och syftar till att säkerställa att affärsprocesser och ledningsarbete är kvalitativa och effektiva samtidigt som det ger nöjda kunder.

”Vi gör kundundersökningar idag som visar på mycket hög grad av kundtillfredställelse och 9001 certifieringen är ett extra kvitto på att vi levererar med hög kvalitet”, säger Peter Furster, verksamhetsansvarig på Nordic Medtest.

Tidigare under året gjordes ett stort arbete med att certifiera hela verksamheten mot ISO-27001 informationssäkerhet och då föddes idén om att även säkra hem ytterligare ett diplom. Ledningssystemet på Nordic Medtest är unikt uppbyggt genom att alla kärn- och stödprocesser har definierats och visualiserats genom ett integrerat grafiskt stöd. Ett långsiktigt arbete som gett resultat.

”Det känns extra kul att få detta på plats nu precis innan vi går över från Landstinget i Värmland till att bli ett eget bolag. Jag är stolt över att Nordic Medtest är ett föredöme både när det gäller kvalitet och informationssäkerhet”, avslutar Peter Furster.