Den 1 januari går Nordic Medtest över från att vara en enhet i Landstinget i Värmland till att bli ett aktiebolag med Inera AB som ägare. Genom verksamhetsövergången säkras den framtida verksamheten för Nordic Medtest och Värmland får en nationell central aktör i e-hälsosverige.

Nordic Medtest etablerades 2012 inom Landstinget i Värmland som ett Vinnova-finansierat regionalpolitiskt testbäddsprojekt. Projektet har varit mycket framgångsrikt och idag arbetar 30 medarbetare med att leverera tjänster inom test och kvalitetssäkring av IT-tjänster i hälso-och sjukvården.  Redan 2014 tecknades ett samverkansavtal med Inera AB, som samordnar det nationella e-hälsoarbetet, och vid årsskiftet går Nordic Medtest över som dotterbolag till Inera AB.

–         Som dotterbolag till Inera AB kommer Nordic Medtest fortsätta utveckla verksamheteten såväl nationellt som internationellt men får framför allt en central roll som ledande aktör inom test och kvalitetssäkring av nationella e-hälsotjänster, säger Peter Furster, verksamhetsansvarig på Nordic Medtest.

En av de tidiga slutsatserna i projektet var att verksamheten lämpligast skulle bedrivas ett som offentligt ägt bolag med ett brett nationellt ägande. Inera AB ägs idag av landets samtliga landsting och regioner. I början av nästa år blir man ett SKL-bolag och kommer på sikt även få landets kommuner som ägare.

–        Detta är ett viktigt steg i den ambition som finns för landsting, regioner och kommuner att samarbeta alltmer inom e-hälsoområdet, säger Anders Henriksson, styrelseordförande för Inera och vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

 

–        Kvalitetssäkring av IT-system i hälso- och sjukvården är viktigt och vi är väldigt glada för att nu knyta Nordic Medtest till oss som dotterbolag. Det kommer stärka svensk e-hälsa och främja en utveckling mot säkrare och mer användbar IT i vården, säger Johan Assarsson, VD för Inera AB.

Nordic Medtest har expanderat kraftigt från 3 medarbetare 2012 till drygt 30 och är idag helt självfinansierade. Nordic Medtest kommer fortsatt att ha sin bas i Karlstad och behovet av tjänster och nya medarbetare förväntas växa.

–        Vi är väldigt stolta över att ha varit delaktiga i Nordic Medtests resa. Målsättningen att etablera ett nationellt testcenter i Värmland har med råge uppfyllts. Det ska bli mycket spännande att följa den fortsatta utvecklingen, säger Fredrik Larsson, landstingsråd i Värmland.

Den 5 december kl. 14.00 undertecknas överlåtelseavtalet mellan Landstinget i Värmland och Inera AB under en gemensam pressaktivitet hos Nordic Medtest på Bryggaregatan 11 i Karlstad.