Rikard Edgren från Nordic Medtest var i veckan en av talarna vid föreningen Swedish Association for Software Testing’s återkommande konferens. Denna gång handlade dagen om: ”Tekniskt test i stort och smått”.

Rikard Edgren

Rikards presentation gick under temat ”Teknisk testning för otekniska testare” och behandlade synsätt, tips och verktyg som kan underlätta vid teknisk testning.

”Testning är svårt, tacka gudarna för det! Det handlar om både teknik och människor, ingen kan allt, men man missar en del om man ignorerar ena delen helt. Om du breddar dina perspektiv, så kan du bidra med mer värde” var ett av Rikards budskap.

SAST – Swedish Association for Software Testing (www.sast.se) är en ideell förening med syfte är att skapa forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning, nätverksskapande och utveckling inom området programvarutestning.