Ett 20-tal studenter från Karlstads Universitet, Webb och multimedia, gjorde studiebesök på Nordic Medtest.


Studenterna som under våren läser systemimplementeringsteknik, fick höra Robert Magnusson, teamledare och leveransansvarig, berätta om Nordic Medtest och företagets syn på test som en självskriven del i ett IT-systems hela livscykel.

Niclas Herrlin, som till vardags är verksam som testledare, beskrev hur ett testprojekt kan se ut och vilka spännande utmaningar man kan möta som testare.

Att vara testare ger utlopp för all tänkbar kreativitet för att hitta alla möjliga och omöjliga scenarier som ett system kan ställas inför, allt för att bidra till att kvalitén i en produkt blir så rätt som möjligt” säger Niclas.