Årets upplaga av Vitalis, ett av världens större konferens- och mässtillfällen för e-hälsa, slog i år alla tidigare rekord

Över 150 utställare från ett stort antal länder, även utanför Europa kunde erbjuda tusentals e-hälsointresserade besökare att möta utställarna och lyssna till seminarier och presentationer. Nordic Medtest höll i år flera seminarier och återfanns i monter under mässan tillsammans med Inera, eHälsomyndigheten, SKL och Socialstyrelsen.

Magnus Lindström, teamledare på Nordic Medtest och tillika enhetschef inom Ineras Test och kvalitetssäkringsavdelning, presenterade Ineras nya testmodell för anslutning till den nationella tjänsteplattformen för till exempel vårdgivare och e-hälsoapplikationer. 

Testmodellen stödjer och kvalitetssäkrar anslutande parter via en tillitsmodell och kan dessutom ge tidigt utvecklingsstöd”.  

Seminariet gav deltagarna en inblick i vad modellen innebär i praktiken i form av testaktiviteter samt hantering av ändringar  och avvikelser.

Henrik Emilsson och Rikard Edgren, teststrateg och testexpert på Nordic Medtest, talade på temat: Komplex testdata för nationella e-tjänster.  

Henrik och Rikard berättade om den komplexitet som ligger i tjänstekontrakten och hur de har jobbat med att förstå både kontrakten och den testdata som används för att testa olika komponenter.

Testningen blir sällan bättre än den testdata som används. Rätt balans mellan konstruerad testdata (med beskrivande innehåll) och realistisk testdata från vårdgivarnas testmiljöer, kan vara avgörande för kvalitén på testningen”.