Henrik Emilsson, Nordic Medtest, agerade handledare vid årets konferensupplaga av ”Let’s Test”.


Konferensen genomfördes för sjätte gången på Runö Conference Centre utanför Stockholm och samlade testare från stora delar av världen.

Temat för årets sammankomst var: “Get your hands dirty!” vilket betyder att deltagarna under konferensen arbetade med testning ”hands-on” under tolv teman, alla under sakkunnig handledning.

Henrik Emilsson handledde ett block under rubriken ”Testning ur ett kvalitetsegenskaps-perspektiv” med inriktning att öva på hur testning verkligen kan anpassas till intressenternas värden och informationsbehov. Detta genom att först analysera intressenters behov, för att sedan testa utgående från detta; och slutligen kunna återkoppla resultat genom att rapportera med ord som ligger i linje med de värden som undersökts.  

Let’s Test är från början ett svenskt initiativ med principen ”för testare, av testare” där seriösa, passionerade och professionella testare arrangerar kontextdrivna testkonferenser med deltagare från hela världen.