Nordic Medtest höll frukostmöte för Compare-företagen

Frukostmötet, som samlade besökare från IT-företag, vårdgivare och IT- studenter, serverade ett trevligt morgonmingel och lite matnyttig information i Nordic Medtests lokaler i Karlstad.

Henrik Emilsson, Teamchef och teststrateg, berättade om Nordic Medtests verksamhet och roll som nationell aktör i det svenska ”ekosystemet” för e-hälsa. Henrik beskrev hur Nordic Medtest kvalitetssäkrar nationell e-hälsa inom fokusområdena: Interoperabilitet, Användbarhet, Lagar och förordningar och Informationssäkerhet.

Magnus Lindström, Operativ Chef, gav sin bild av trender och digitala utmaningar inom svensk vård och omsorg:

Med framtidens krav på samhällets vård och omsorg, kommer de digitala lösningarna att vara centrala för att kunna leverera kvalitet, tillgänglighet och effektivitet till befolkningen. Svensk vård och omsorg har goda förutsättningar och ligger långt framme kring digitala lösningar, inte minst i att skapa gemensamma standardiserade tjänsteplattformar för IT i vården”, berättade Magnus.

Compare är en klusterorganisation bestående av cirka 100 ICT-företag (Information, Communication, Technology) i Värmland och är en resurs för företag och organisationer som sätter tillväxt i fokus och vill få regionens företag att växa och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik.