I samband med konferensen ”Developing Tomorrow´s Solutions in Nordic Test Facilitys” introducerades i veckan det nybildade nordiska testbäddsnätverket Nordic Proof.

Efter två år av förberedelser har nätverket format ett komplett erbjudande av testtjänster för vårdgivare, forskare och Healthtech-industri.

NordicProof kommer att kunna erbjuda internationella aktörer tjänster i hela spannet från kliniska, medicinska tester, test av medicinsk utrustning, till test och kvalitetssäkring av vårdens IT-system.

Genom nätverket kommer det att vara möjligt att genom en ingång, på ett enkelt sätt få access till ett brett nordiskt utbud av testtjänster genom gemensamma processer för kundförfrågningar, tjänsteutbud och kvalitetssäkring.

Nordic Proof är ett samarbete mellan Nordic Medtest AB, Helsingfors Universitetssjukhus, Oslo universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Sunnaas rehabiliteringssjukhus och ViTek Köpenhamn. Nätverket kommer att koordineras av Norway Health Tech i Oslo.

”Det känns verkligen spännande att vara en del av detta samarbete mellan så många stora nordiska testbäddsaktörer. Nätverket kommer att vara en viktig pusselbit i Nordic Medtests fortsatta expansion och det ger oss möjlighet att ta plats som en viktig kunskapsleverantör i utvecklingen av nordisk e-hälsa.” säger Peter Furster, VD i Nordic Medtest.

Nordic Proof är ett nätverk mellan kända vårdaktörer och testbäddar för hälso- och sjukvård i Norden. Nordic Proofs partners är ledande inom testområdet och kan testa idéer, produkter eller lösningar med kvalitet och expertkunnande i alla utvecklingsfaser.

www.nordicproof.org