Nordic Medtest har under året arbetat fram ett stöd för test och utveckling mot tjänstekontrakt. Stödet används för informationsutbyte mot Ineras nationella tjänsteplattform för e-hälsotjänster.

Henrik Emilsson, teststrateg och teamchef på Nordic Medtest.

Under året har Inera tillsammans med Nordic Medtest tagit fram en ny testmodell för anslutningar mot den Nationella Tjänsteplattformen. I samband med detta har en större insats gjorts för att förbättra det stöd för test och utveckling mot tjänstekontrakt som finns tillgängligt för systemleverantörer och kunder. Det har uppmärksammats sedan lång tid att många av tjänstekontrakten för de nationella tjänsterna är både komplexa och omfattande. Detta medför att nya applikationer blir svårtestade samt att fel inte upptäcks i de tidiga utvecklingsfaserna.

Uppdraget blev därför att hjälpa kunderna och deras systemleverantörer genom att ta fram ett utvecklingsstöd bestående av relevanta testsviter och dokumentation för tjänstekontrakten.

Henrik Emilsson, teststrateg på Nordic Medtest, berättar:

”Strategin har varit att utvecklingsstödet ska fokusera mer på innehållet och möjliggöra en testning som fokuserar på semantisk och teknisk interoperabilitet. Angreppssättet har därför varit att erbjuda enhetstester på systemnivå.”

Nordic Medtest har gjort analyser för att få fram de viktigaste aspekterna för tjänstekontrakten för att därigenom fånga det som är viktigt.

”Arbetet har involverat många av Nordic Medtests kompetenser och har varit både roligt och utvecklande. Det har även givit oss en kunskap om hur man tar fram utvecklingsstöd i förhållande till informationsarkitekturstandarder, vilket är en kunskap vi vill dela med oss av.” avslutar Henrik Emilsson.

Utvecklingsstödet för tjänstekontrakten finns åtkomliga som öppen källkod på www.rivta.se