Nu startar Nordic Medtest ett nätverk för testare inom e-hälsa. Nätverket går under namnet Testforum och första träffen sker under e-hälsokonferensen Vitalis den 25 april.

Robert Magnusson, teamchef och portföljansvarig Nordic Medtest

Som central aktör i e-hälsosverige har Nordic Medtest identifierat behovet av ett nätverk för testare som arbetar inom eller mot offentlig sektor. Testforum ska möta detta behov där testare gemensamt kan utbyta kunskap och erfarenheter och tillsammans bidra till ökat fokus på test och kvalitetssäkring vid digitaliseringen av offentlig sektor.

”Vi har under året sett att det runt om i landet finns mycket kompetens kring test och kvalitetssäkring som är värt att spridas till fler. Vi vill genom Testforum underlätta utbytet av goda exempel och idéer inom testområdet” säger Robert Magnusson, teamchef och portföljansvarig på Nordic Medtest.

Första träffen kommer att äga rum på Vitalis – Nordens största e-hälsokonferens som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg 23-25 april. Testforum riktar sig till den som arbetar praktiskt med testning inom kommun, landsting, myndighet eller privat aktör inom e-hälsa.