Under förra veckan besökte medarbetare från Nordic Medtest Centralsjukhuset i Karlstad och neurologiavdelningen. Syftet med besöket var att utbyta kunskap och erfarenheter om IT-systemen i vården och de utmaningar som finns.

Henrik Emilsson, Björn Hansell (Landstinget i Värmland), Robert Magnusson, Mattias Jonsson, Anette Eriksson och John Jensen.

Medarbetarna från Nordic Medtest deltog i avdelningens morgongenomgång och gick ronden tillsammans med läkarna. Besöket var en del av ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte där medarbetarna från Nordic Medtest observerade hur
IT-systemen används och vilka problem som kan uppstå. Hälso- och sjukvården är en sektor i ständig utveckling med ökade krav och nya e-hälsotjänster som introduceras.

”Vi är ett bolag som växer och det är viktigt för oss att kontinuerligt hålla oss à jour med vårdpersonalens krav och behov. För oss som dagligen arbetar med testning av IT-system som vårdpersonalen använder är det otroligt värdefullt att få ett annat perspektiv i och med användarnas vy och vardag, säger Henrik Emilsson, teamchef och teststrateg på Nordic Medtest.

Besöket kom till efter dialog med ST-läkaren Björn Hansell som har skrivit en debattartikel om att de som jobbar med IT-system inom vård och omsorg behöver ökad förståelse för det kliniska arbetet. Samtidigt tror han att medarbetarna på Nordic Medtest kan hjälpa vårdpersonalen att förstå mer om varför IT-systemen fungerar som de gör.

”Bra IT-system är jätteviktigt för att vi skall kunna ge bra vård. Jag är beroende av att snabbt kunna överblicka all väsentlig information som finns om patienten för att kunna ta kloka beslut och digitala system utgör en allt viktigare del av min kommunikation med patienten, vårdteamet och kommunen. Desto bättre användbarhet, desto mer effektivt kan jag jobba och desto bättre blir patientsäkerheten!” säger Björn Hansell.