Från och med 20 augusti tar Magnus Lindström (t.v.) över rodret som vd för Nordic Medtest AB. Peter Furster, nuvarande vd, lämnar den operativa verksamheten för att fokusera på arbetet i moderbolaget Ineras ledning men fortsätter sitt engagemang i Nordic Medtests styrelse.

Varför lämnar du vd-posten Peter?
”Sedan slutet av 2013 har jag varit med och byggt upp verksamheten, från ett landstingsprojekt med en handfull personer till ett offentligt bolag som sysselsätter ett 40-tal mycket kompetenta medarbetare och har en central roll i digitaliseringen av e-hälsoområdet. Det har varit en fantastisk resa men nu känns det naturligt att lämna över ansvaret och kunna lägga mer kraft på mitt andra uppdrag, som chef för Programkontoret på Inera, ett uppdrag jag haft parallellt det senaste året.

Magnus har gedigen ledarerfarenhet och har tidigare haft rollen som operativ chef vilket gör skiftet smidigt och tryggt. Jag känner stor tillförsikt i att Magnus med sitt engagemang kommer att fortsätta utveckla bolaget till nästa nivå.” säger Peter Furster.

Magnus, hur ser du på framtiden och Nordic Medtests position?

”Det är givetvis både spännade och stimulerande att ha fått förtroendet att axla vd-rollen för Nordic Medtest, ett bolag jag känner starkt för efter mina dryga tre år i verksamheten.

Alla sektorer i samhället håller på att digitaliseras eller har digitaliserats – individer och företag förväntar sig digitala tjänster, detta gäller inte minst vård och omsorg. Devisen digitalt först är vägledande. Det finns onekligen utmaningar i att uppmuntra innovativ utveckling och samtidigt kvalitetssäkra implementeringen av lösningar i verksamheten. Här kan vi bidra genom att vara ”det självklara kompetenscentret för kvalitetshöjande åtgärder inom e-hälsa” för såväl landsting, regioner och kommuner som privata vårdgivare och leverantörer.

Vi paketerar ständigt nya tjänster som adresserar alla steg i it-systemens totala livscykel och vi tror att denna helhetssyn på testning, från idé och utveckling till förvaltning och avveckling, är en nödvändig strategi för hållbara it-lösningar inom vården.

För att hela eko-systemet e-hälsa ska ge avsedd nytta är det viktigt att inte bara de ingående delarna är kvalitetssäkrade var och en för sig, utan att helheten fungerar och i och med det ger avsedd nytta. Det är väldigt många aktörer inblandade och här kan vi genom vårt oberoende sträva efter att ha helhetsperspektivet i alla uppdrag vi är engagerade i.

En annan viktig del i vår strategi är förstås att ha den vassaste kompetensen inom testområdet inom bolaget. En stor del av vår tillväxt kommer att ske genom fortsatt rekrytering av kärnkompetens men också i stark samverkan med partners.

Jag ser mycket positivt på framtiden. Nordic Medtest kommer att kunna stärka sin position inom e-hälsoområdet, tillvarata kunskap och erfarenhet och applicera det även på andra samhällssektorer.” säger Magnus Lindström.