Nordic Medtest fick i förra veckan presentera sin verksamhet och ha en övergripande dialog om möjligheter och utmaningar kopplat till den digitala utvecklingen inom vård och omsorg.

Under fredagen gästades Nordic Medtest av Camilla Brodin och Mattias Fröding. Camilla är riksdagsledamot och medlem i Näringsutskottet och Mattias är ledamot i Kommunfullmäktige, Karlstad kommun och andre vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Hälso- och sjukvården är en sektor i ständig utveckling med ökade krav och kontinuerligt införande av nya e-hälsotjänster och IT system. Syftet med besöket var att diskutera utmaningar och möjligheter för regionala företag samt dess verksamhet.

”Testning och kvalitetssäkring är grundläggande för en fungerande digital utveckling. Säkerhet och användbarhet är fundamentalt för alla nya system och tjänster. För att möta vårdens utmaningar och invånarnas behov behöver vi också öka takten i arbetet med digitalisering samt ta bort grundläggande hinder för utveckling”, säger Magnus Lindström, VD för Nordic Medtest AB, som berättade om vår verksamhet och lyfte de möjligheter och utmaningar som vi ser i arbetet med digitalisering. ”Vi ser ju redan nu tjänster för digitala läkarbesök och ett ökat användande av hälsoappar på individnivå. Det är viktigt att helheten hänger ihop. Samtidigt startar nu spännande utveckling med att öka tillgängligheten i invånarens första kontakt med vården via digitala tjänster och även att utöka möjligheterna för till exempel egenvård.”

Ofta efterfrågas också en plattform och infrastruktur för digitalt informationsutbyte mellan olika aktörer inom det nationella ekosystemet för vård och omsorg.

”Jag hör ibland att detta behöver utvecklas. Bra då att den redan är etablerad, fungerande och kvalitetssäkrad”, säger Magnus Lindström.

Plattformen består av Nationella tjänsteplattformen med tillhörande infrastrukturtjänster. 400 system är anslutna och det skickas 1 miljard meddelanden per år. (källa Inera AB)

På frågan om rekrytering och kompetensförsörjning säger Magnus att ”Nordic Medtest har hittills lyckats väl med att attrahera nya kompetenta medarbetare men det är ett ständigt pågående arbete. Avgörande är en tydlig och attraktiv profil och inriktning som bolag, både nationell och regional förankring och ett väl fungerande samarbete med lokala samarbetsorganisationer samt med Universitetet.”