Rikard Edgren, testexpert på Nordic Medtest, fick äran att leda och sätta innehållet för Europas största konferens för testare.

EuroSTAR är Europas största konferens för testare av mjukvara. Konferensen arrangeras årligen i november sedan 1993 och pågår i fyra dagar. I år gick den av stapeln i Haag och hade ca tusen deltagare. Rikard Edgren, testexpert på Nordic Medtest, har deltagit i konferensen ett dussintal gånger tidigare som talare.

I år fick han hedersuppdraget att vara Programme Chair. I arbetet som värd för konferensen ingår att sätta programmet. Planeringsarbetet börjar ett år innan EuroSTAR äger rum i november och går främst ut på att gå igenom de föreläsningsförslag som skickas in. Rikard fick in ca fyrahundra förslag som han, tillsammans med en kommitté, gick igenom och som slutligen landade i programmets femtiofem föreläsningar.

” Utgångspunkten jag hade när vi skulle välja ut föreläsare var att det skulle vara erfarenhetsbaserat och självupplevt, inte enbart teoretiskt”, säger Rikard om arbetet med konferensens agenda.

När Rikard berättar för sina arbetskompisar på Nordic Medtest om sina upplevelser från konferensen, får han frågan om han kunde se några trender inom testning på konferensen. ”Det är svårt att peka ut en trend bland föreläsningarna på EuroSTAR, då syftet med konferensen är att vara så bred som möjligt. Något vi också tog hänsyn till när vi valde ut föreläsningarna”, säger Rikard. ”Men om jag måste säga någon trend så är det en mer ödmjuk inställning till testautomatisering; att det löser vissa problem, men inte alla.”

Rikard berättar om EuroSTAR som en mötesplats där alla är där för att lära sig och knyta kontakter, oavsett om man är föreläsare, van besökare eller där för första gången. ”Som besökare har jag alltid haft fokus på att lära mig. Som Programme Chair var perspektivet ett helt annat. Nu såg jag istället mer till helheten i alla föreläsningar. Hur de togs emot och upplevdes av deltagarna. Tyngdpunkten låg på att vara värd. Sätta stämningen, se till så att alla trivdes, hålla kortare tal, vara synlig och svara på frågor. ”

Rikard berättar om hans hemliga plan: att ta bort hierarkin. ”Som förstagångsbesökare känner du dig ofta mindre värd än de som föreläser eller har varit på konferensen många gånger. Mitt mål var att alla skulle känna att de hade lika stor rätt att vara där och ta lika mycket plats. Att alla bidrar genom att skapa kontakter och utbyta erfarenheter.”