Vi möter Marielle Sellin som studerar på programmet webbutvecklare, Karlstads Universitet. Marielle läser sista terminen och har nyligen avslutat sin praktik hos oss.

Kan du berätta lite om din utbildning och hur den ledde in dig på test?
– På utbildningen får vi främst lära oss olika språk inom programmering, både front-end och back-end.  Kravhantering och användartester är också en stor del av utbildningen. Jag sökte mig till programmet för att jag ville jobba med webbdesign. Sedan upptäckte jag att de flesta på programmet ville bli webbdesigner och att konkurrensen blir stor. Därför började jag titta på annat arbete runtom och då verkade det kul med testning.

Hur kom du i kontakt med Nordic Medtest?
– Via en kurs under andra året. Vår lärare tog med oss hit på en föreläsning där de berättade om företaget och vikten av testning.  Då hade jag redan intresse för testning och fick se fler möjligheter med att jobba med det.

Varför ville du göra praktik här?

– Främst för att jag hellre vill jobba med testning än med webbdesign. Sen följde jag er på Facebook där ni bjöd in allmänheten på en frukostföreläsning som jag gick på. Det verkade uppskattat att det kom studenter och jag fick bra kontakt med ledningen. Efter det bad jag om att få praktik.

Vad har du fått göra under praktiktiden hos oss?

– Jag har jobbat med både utforskande tester och automatisering av tester. Utforskande test innebär att man letar efter unika fel som användare skulle kunna råka ut för. När man jobbar med automatisering av tester tar man fram kod som utgör testerna och kan köras automatiskt.

– Jag fick även jobba i projektet Sebra som är en applikation, där läkare skriver in biverkningsrapporter för att skicka till läkemedelsverket. Man testar formulär för att se att det går att skicka in utan problem och att förhandsgranskningen ser ut som den ska.

Har något varit lite extra spännande?

– Automatiseringstesterna, för det hade jag inte hört så mycket om innan jag kom hit, vilket gjorde det lite extra spännande. De språk som används är likt Javascript som vi fått lära oss på utbildningen. Så kan man Javascript är det ganska lätt att komma in i det. 

Hur har du upplevt tiden här?

– Det har varit jättekul. Det har känts bra att komma hit och jag har känt mig nöjd när jag gått härifrån, för att jag har lärt mig något nytt varje dag. Sen är de som arbetar här väldigt omhändertagande och man kommer snabbt in i gruppen. Alla frågar varandra om hjälp och alla delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter, vilket underlättar när man har praktik. Det gör att man vågar fråga.

Vilka egenskaper tycker du att man ska ha för att jobba med test?

– ”Nyfiken detektiv. Man ska tycka om att leta och rota i saker,” säger Marielle och ler.” Och kreativa personer passar för jobbet. För man måste komma med kreativa lösningar för att hitta udda fel.”

Har du något råd till andra IT-studenter?

– Det är vanligt att det läggs mer fokus på utveckling än på test. Test är spännande för man vet aldrig vad som kan hända och test är en mycket viktig del för att få fungerande system och bra slutprodukter. Så mitt råd är att inte glömma bort möjligheterna med test. För testare behövs.