Anton Engman och Anders Olsson läser IT-design med inriktning programvarudesign på Karlstads Universitet. De gör sin sista termin på programmet och gör sitt uppsatsarbete på uppdrag av Nordic Medtest AB.

Anton, främst på bilden, berättar att de skriver sin kandidatuppsats om arbetet de gör här.

 Vad gör ni för arbete här?

De tittar på varandra och skrattar. Anders säger skämtsamt ”Dricker kaffe”.

-Nej då, säger Anton. Vi jobbar med standarder för att överföra mätresultat för barns tillväxtdata, som man gör på kontroller hos BVC. Det kommer en ny standard, FHIR, för informationsutbyte mellan system inom e-hälsa. Så vår uppgift är att ta en begränsad mängd data från den tidigare standarden RIVTA och översätta den till FHIR. Det här gör vi för att olika system ska kunna kommunicera med varandra.

Anders fortsätter att beskriva varför det här arbetet behöver göras:

-T.ex. om ett barn mäts på BVC i en kommun och sedan flyttar till en annan kommun med ett annat system, så måste informationen kunna följa med. RIVTA är den standard som finns idag men flera regioner har redan köpt in FHIR och det anses vara det som kommer bli stort framöver. Men de två olika standarderna kommer nog att leva parallellt under lång tid. Så man kan beskriva vårt arbete med att vi tar fram regler för hur det ska gå till när information skickas mellan dessa olika standarder.

Hur kom ni i kontakt med Nordic Medtest?

De tittar på varandra, Anton ler och säger ”Jag kom med via Anders”. Anders fyller i ”Och jag fick kontakt med Robert Magnusson (Teamchef och Portföljansvarig på Nordic Medtest) via hans son som går i vår klass”.

Anders kontaktade Robert och frågade honom om företaget hade möjlighet att ta emot två studenter för uppsatsarbete och i så fall vad de skulle kunna få göra.

-Han presenterade flera alternativ men det här var det som var mest intressant, säger Anders.

Hur är det att skriva uppsats på Nordic Medtest?

-Det är bra, säger de och nickar samstämmigt.  Vi får mycket hjälp och all personal ställer upp. ”Vi har fått genomgångar av personalen, vid flera tillfällen, för att lära oss det vi behöver”, säger Anton. ”Det har varit bra för vi kunde ju ingenting om testning från början”, fortsätter Anders.

Har något varit lite extra spännande?

-Ja, nu när vi är igång med kodningen, säger Anton. Anders tycker att genomgången de fick av Henrik Emilsson, Teststrateg, om Nordic Medtests testmetodik var extra intressant. ”Spännande över lag med bredare kunskap om testning och kvalitetssäkring av mjukvara, som vi sedan kan ta med oss ut i arbetslivet när vi ska utveckla produkter. ”

Ni läser ju sista terminen, har ni några planer för vad ni ska göra när ni tagit examen?

-Vi har lite jobb på gång till hösten. Det känns inte svårt att få jobb när vi är färdiga.

”Du har ju till och med blivit uppringd av rekryterare två gånger”, säger Anton och tittar på Anders.

”Och du har ju jobbat en del under tiden du pluggat, så det borde inte vara något problem för dig heller”, säger Anders och ler.

Vi pratar lite mer om utbildning och hur arbetsmarknaden ser ut framöver. Enligt Branschorganisationen IT- och Telecomföretagens rapport, kommer Sverige behöva 70 000 fler personer till IT-branschen före 2022. Läs rapporten i sin helhet:

https://www.itot.se/app/uploads/sites/2/imported/ITTelekom-Rapport-Brist-Pa-IT-kompetens-webb.pdf 

Med andra ord så går killarna en ljus framtid till mötes. Vi tackar dem för att de vill göra sitt examensarbete hos oss och önskar dem stort lycka till i framtiden.