Den 24–25 april välkomnade Nordic Medtest representanter från Norway Health Tech, Sunnaas Sykehus, Helsinki University Hospital, Danderyds Sjukhus, VihTek och Oslo Universitetssykehus.

Nordic Medtests VD, Magnus Lindström, välkomnar mötesdeltagarna. 

Nordic Proof är ett nätverk av aktörer inom testning och testbäddar, som aktivt bidrar till affärsutveckling inom vården i Norden. Nätverkets uppgift är att, vid förfrågan från ett projekt eller uppdrag inom vård och omsorg, förmedla kontakt med relevanta samarbetspartners ur nätverket. Alla samarbetspartners i Nordic Proof är välkända institutioner inom vård och omsorg och aktörer inom test. Målen för nätverket är att få fler företag att använda testbäddar, reducera tid och kostnad för användare av nätverkets tjänster, marknadsföra nordiska testbäddar regionalt och internationellt, samt införa nya innovativa tjänster och produkter.

Nordic Proof träffas två gånger per år och denna gång föll turen på Nordic Medtest att vara värd, vilket gav ett extra fokus på testning av e-hälsa.

-”Det var två givande dagar med kunskapsutbyte och intressanta diskussioner om testning, e-hälsa och hur nätverket kan stötta innovation inom dessa områden. Dessutom fokuserat arbete runt hur Nordic Proof kan vässa och bredda sitt tjänsteutbud”, säger Nordic Medtests VD, Magnus Lindström.

Läs mer om Nordic Proof:

https://www.nordicproof.org/