Nordic Medtest anordnar Testforum, för andra gången på Vitalis. Ett uppskattat forum för de som jobbar med test inom eller mot offentlig sektor.

Bild från höstens Testforum på Inera

Som central aktör i e-hälsosverige har Nordic Medtest identifierat behovet av ett nätverk för testare som arbetar inom eller mot offentlig sektor. För att möta behovet skapades Testforum, där testare gemensamt kan utbyta kunskap och erfarenheter, samt tillsammans bidra till ökat fokus på test och kvalitetssäkring, vid digitaliseringen av offentlig sektor. Planen är att Testforum ska hållas två gånger per år, på Vitalis och på Inera.

-”Deltagarnas input är lika viktig som föreläsarnas. Därför lägger vi lika mycket tid på fokusstationer, där vi utbyter erfarenheter inom test med varandra, som vi lägger på föreläsningar,” säger Robert Magnusson, teamchef och portföljansvarig på Nordic Medtest.

Robert berättar att det är deltagarnas önskemål och aktuella ämnen som sätter agendan för Testforum.

– ” Inför Testforum den här gången har vi identifierat två stora utmaningar inom e-hälsa. Den ena utmaningen är att många ska byta journalsystem, den andra är tillgång till testdata och dess användande. Fokus kommer därför att ligga på dessa ämnen”, säger Robert.

Två föreläsningar kommer att hållas: Kerstin Lyngfeldt, processledare, Västra Götalandsregionen, föreläser om Planer och utmaningar kring införandet av framtidens vårdsystem. Den andra föreläsningen Validering i produktion, håller Karin Lindh, Testledare på Nordic Medtest.

Forumet kommer den här gången att ha fem fokusstationer: Personuppgiftsbokaren, Acceptanstestning, Utvecklingsstöd, Öppen testmiljö och Hur testar vi NPÖ och journalen?

Testforum kommer att äga rum på Vitalis – Nordens största e-hälsokonferens som arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg 21-23 maj. Testforum riktar sig till den som arbetar praktiskt med testning inom kommun, landsting, myndighet eller privat aktör inom e-hälsa.