Nordic Medtest har återigen bevisat sin kapacitet att upprätthålla och vidareutveckla en hög kvalitet och informationssäkerhet i sitt arbete att testa och kvalitetssäkra lösningar för IT i vården.

Jörgen Larsson, teamchef och kvalitetsansvarig på Nordic Medtest med de nya certifikaten.

Under 2015 och 2016 gjordes på Nordic Medtest ett gediget och grundläggande arbete för att certifiera verksamheten mot två standarder. ISO 9001 är världens mest använda standard för ledningssystem och syftar till att säkerställa att processer och ledningsarbete är kvalitativa och effektiva. Syftet med standarden ISO 27001 är att säkra ett systematiskt och effektivt sätt att i organisationen arbeta med informationssäkerhet.

Certifikaten måste uppdateras vart tredje år genom en omcertifieringsrevision. En sådan har nu avslutats och innebär att en revisor går igenom ledningssystemet och hur organisationen hanterar kvalitetssäkring och informationstillgångar. Man gör även en översyn av infrastruktur, serverhantering och driftsaspekter. Sedan åtgärdas noterade avvikelser.

”De förnyade certifikaten är bevis på att vi håller fanan högt i att följa och utveckla vårt arbete med respektive standard och arbetar enligt de principer som krävs för att vara certifierade”, säger Jörgen Larsson, teamchef, kvalitetsansvarig och informationssäkerhetsansvarig på Nordic Medtest. ”Det är en trygghet för ledningen, vår personal och våra uppdragsgivare att kunna se att vi är certifierade. I och med certifieringen säkerställer vi rätt hantering av informationstillgångar och att organisationens samtliga processer är kvalitativa och leder till ständiga förbättringar. Själva certifieringsrevisionen ger oss också en hel del värdefull input till förbättringsarbetet.”

Jörgen fortsätter: ”Det är glädjande att få certifikaten som ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt med verksamhetssystemet och att vi klarar av att upprätthålla och utveckla den höga standard som certifieringarna kräver. Detta trots att verksamheten expanderat kraftigt sedan den ursprungliga certifieringen för tre år sedan”.

Revisionen för omcertifiering har utförts av RISE (Research Institutes of Sweden).