Nordic Medtest är stolta över att för sjätte året i rad ha fått förtroendet att medverka som föreläsare på Vitalis 2019, en av Europas största konferenser inom e-hälsa.

Rikard Edgren, testexpert och Henrik Emilsson, teststrateg, föreläser på Vitalis.

Föreläsningen som Henrik höll för en välfylld sal var ”AI – Utmaningar inom kvalitetssäkring”. Under föreläsningen belyste han en rad viktiga aspekter av AI, där det finns svårigheter med att verifiera om systemet gör rätt eller fel. Samt nya infallsvinklar som behöver tas hänsyn till.

-”Fantastiskt kul att få ge min syn på detta och det blev många intressanta diskussioner efteråt som handlade om värdet i att belysa både problem och utmaningar inom det hajpade området AI” säger Henrik och fortsätter ”Det är viktigt att vi får en genuin förståelse för komplexiteten med AI och inte bara ser det som en magisk låda”.

Henrik medverkade även i en expertpanel om informationssäkerhet. Expertpanelen besvarade frågeställningar kring hur AI påverkar informationssäkerheten nu och i framtiden, både vad gäller nya hot och hur teknologin kan användas för att försvara mot angrepp.

På årets Vitalis höll Rikard föreläsningen ”AI-Hur säkrar vi indata”, där han utgick från Henriks resonemang, men gick djupare kring problematiken med indata och hur den ska kvalitetssäkras och testas. ”Om våra AI-lösningar ska lära sig av data, så är det datakvalitén som avgör hur bra systemet kan bli”, säger Rikard. ”Beroende på hur viktigt systemets beslut är, kan det behövas både automatiska och manuella kontroller av all data som systemet använder sig av för att lära sig bli bättre.”

Både Henrik och Rikard har en lång bakgrund inom programvarutestning, som konsulter och lärare. De har medverkat på Vitalis flera gånger som föreläsare och anlitas ofta som talare på konferenser, både nationellt och internationellt.