Jonathan Petrone läser till teknisk testare på KYH i Göteborg. Han går andra och sista året på utbildningen och gör sin LIA-period (lärande i arbete) och sitt examensarbete om webbtillgänglighetsdirektivet, på Nordic Medtest.

Jonathan ville göra sin praktiktid någonstans där man både jobbar med och har stort intresse för test. Han blev tidigt i utbildningen nyfiken på Nordic Medtest för att en av lärarna på utbildningen, Martin Jansson (även testexpert på Nordic Medtest), pratade mycket om företaget. Jonathan berättar om hur det kom sig att han valde att skriva sitt examensarbete om webbtillgänglighetsdirektivet.

–Jag läser till teknisk testare, men vill samtidigt kunna se nyttan med arbetet jag utför och få större förståelse för hela kedjan. Tidigare har jag studerat socialantropologi, så jag har intresse av att förstå olika människors synsätt, säger Jonathan.

Det var Martin Jansson som kom med förslaget på uppsatsämne och tyckte att det skulle passa Jonathan.

– Jag tyckte det lät bra då det väver ihop mitt intresse för människors olika synsätt och min utbildning som teknisk testare, berättar Jonathan, som valde att flytta från Göteborg till Karlstad för sin praktiktid.

 

Webbtillgänglighetsdirektivet

Webbtillgänglighetsdirektivet är framtagna standarder och regelverk för att efterleva dessa.

-Kortfattat kan man beskriva det som riktlinjer för kommunikations- och informationsteknik, för att göra det tillgängligt för alla, säger Jonathan.

Jonathan berättar vidare om värdet av webbtillgänglighetsdirektivet, att man till att börja med tror att det är till för få men egentligen är det till för många.

–Tekniken ska vara ett hjälpmedel, inte ett hinder, säger Jonathan. Som berättar att det är svårt att ekonomiskt mäta värdet av tillgänglighet. Vilket gör att det ofta prioriteras bort, trots att behovet är stort.

Jonathan startade sin praktiktid med att läsa på om tillgänglighetsdirektivet som för webben bygger på 50 olika krav från WCAG 2.1. I och med sitt eget informationssökande och frågor till arbetskompisar på Nordic Medtest, insåg han att han behövde dela upp kraven i kategorier. I syfte att förbättra processen att ta till sig tillgänglighetsdirektivet och på så vis skapa värde för andra med sitt arbete.

 

Användarupplevelser och design

Under praktiken är Jonathan del i ett team på Inera, Nordic Medtests ägarbolag. Teamet arbetar med att ta fram ett designsystem för Ineras webbsidor, utifrån perspektiven design och användarupplevelser. Designsystemet ska vara en referens när sidorna byggs om. Jonathans arbete är att se om framtagna komponenter följer kraven för tillgänglighet och är utformade på ett tillgängligt vis för användare.

 

Praktiktid på Nordic Medtest

Jonathan tycker att det är en stor fördel att göra sin praktik på kontoret i Karlstad, för att personalen är experter på test med kompetenser inom olika områden.

-Det finns många att bolla idéer med och få feedback ifrån, säger Jonathan. Arbetskompisar bjuder in honom när de ser något som han kan ha nytta av och Jonathan har även fått bidra med sin kunskap om webbtillgänglighetsdirektivet i 1177.

-Det är roligt att få bidra med mitt perspektiv och att hjälpa någon annan. Det känns som att alla tänker så här på Nordic Medtest.

Jonathan har delat det arbete han gjort med att kategorisera kraven i webbtillgänglighetsdirektivet, samt lagt till tolkningar till kraven, för att andra lättare ska kunna ta till sig informationen, på Nordic Medtests intranät. Dessutom höll han en uppskattad föreläsning om webbtillgänglighetsdirektivet för företagets samtliga medarbetare. Allt enligt Nordic Medtests målsättning att arbeta med kompetensöverföring.