2020 genomförs Vitalis digitalt för första gången. Nordic Medtest deltar med sex förinspelade föreläsningar, som går att se fram till årsskiftet.

Årligen möts aktörer från kommuner, regioner, myndigheter, företag och akademi på Vitalis, för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Årets konferens flyttades p.g.a. pandemin från maj till augusti och ändrades till ett digitalt format. Föreläsningarna spelades in i förväg och fick en sändningstid 25-26 augusti, då besökarna gavs möjlighet att chatta med föredragshållaren. Det digitala formatet ger besökare möjlighet att köpa biljetter och ta del av föreläsningarna året ut.

”Det är glädjande att testning och ökad kvalitet finns med på agendan.”

MAGNUS LINDSTRÖM

– I år är Vitalis helt digital vilket är annorlunda. Även om jag saknar det fysiska mötet, så tycker jag att det finns en logik i att använda de digitala möjligheterna för en konferens som förespråkar mer IT och digitalisering. Det ska bli spännande att se hur det här konceptet kan integreras och utvecklas i kommande års Vitalis evenemang, säger Nordic Medtests VD, Magnus Lindström.

Nordic Medtest deltar med sex föreläsningar som handlar om olika aspekter av testning och om hur företagets arbete bidrar till en fungerande och säkrare digital vård och omsorg.

– Säker och fungerande IT inom vård och omsorg innebär ökad kostnadseffektivitet. Då kan vårdgivarna använda sina resurser till att leverera vård med god kvalitet, istället för att hantera dåliga och felaktiga IT system och tjänster. Det är glädjande att testning och ökad kvalitet finns med på agendan, säger Magnus Lindström.

 

Nordic Medtests föreläsningar på Vitalis

5 steg till bra acceptanstestning av system inom e-hälsa. Föredragshållare: Torkel Bengtsson

Testmiljö – nyckeln till framgångsrik utveckling och innovation. Föredragshållare: John Boderos

Semantisk interoperabilitet från en testares perspektiv. Föredragshållare: Henrik Emilsson

Testautomatisering i svensk e-hälsa. Föredragshållare: Henrik Emilsson

Hur går det till att ansluta till en standardiserad och säker digital kommunikation?
Föredragshållare: Frank Grundin och Karin Lindh

Ett testöga för utforskande testning av framtidens vårdsystem. Föredragshållare: Robert Magnusson

 

Läs mer om digitala Vitalis 2020