Nordic Medtest arbetar med testning för att förbättra tillgängligheten och användarupplevelser i nationella tjänster, inom vård och omsorg. Vi granskar även att tjänsterna uppfyller tillgänglighetskraven i webbtillgänglighetsdirektivet.

23 september träder webbtillgänglighetsdirektivet i kraft. Det innebär att myndigheter och andra aktörer inom digital offentlig service, ska publicera en tillgänglighetsredogörelse på sina webbplatser. Redogörelsen ska beskriva hur man uppfyller tillgänglighetskraven i WCAG 2.1 AA. Med redogörelsen ska det finnas ett sätt för användare att påtala hinder till DIGG (myndigheten för digital förvaltning), som följer upp direktivet.

 

Granskat tillsammans med Funka

Nordic Medtest ansvarar för testning av moderbolaget Ineras tjänster. Tillsammans med en konsult från Funka har Jonathan Petrone, testare på Nordic Medtest, granskat tillgängligheten hos några av Ineras tjänster, med webbtillgänglighetsdirektivet som utgångspunkt.

”Vi har granskat tjänsterna och tagit fram lösningsförslag till de problem vi hittat samt tagit fram underlag så att tjänsterna ska kunna skriva en bra tillgänglighetsredogörelse över sin tjänst.”

Jonathan Petrone

-Vi har granskat tjänsterna och tagit fram lösningsförslag till de problem vi hittat samt tagit fram underlag så att tjänsterna ska kunna skriva en bra tillgänglighetsredogörelse över sin tjänst, säger Jonathan.

-I redogörelsen ska kända brister i tillgängligheten och hur man planerar att åtgärda dessa, kommuniceras till användare. Det ska även finnas tillgänglig kontaktinformation för synpunkter riktade mot tjänsten, med ytterligare hänvisning till DIGG, om användaren inte är nöjd. Tanken är att redogörelsen ska vara enkel att förstå och inte innehålla avancerat tekniskt språk eller kodexempel, berättar Jonathan.

 

Testar användarupplevelser i UX-ramverk

Jonathan Petrone har arbetat med UX (User Experience) i ett internt projekt på Inera. UX-ramverket är tänkt som en samlingsplats för arbete med användarupplevelse inom Inera, där man kan få information om hur man ska arbeta med UX. Där i finns ett komponentbibliotek som kan användas som referens när man bygger och uppdaterar sin tjänst. Jonathan har testat tillgängligheten på komponenterna samt skrivit rekommendationer rörande tillgänglighetsaspekter, på olika undersidor i ramverket.