Vi välkomnar Jonathan Petrone och Marielle Sellin till vår växande verksamhet.

Under 2018 praktiserade Marielle Sellin på Nordic Medtest under sin utbildning som webbutvecklare på Karlstads universitet. Intresset för test väcktes och hon sökte sig tillbaka till företaget efter avslutad utbildning.

– Marielle är nu anställd som testare och vi är glada att kunna inspirera nyexaminerade att jobba med testning, säger enhetschef Karin Lindh.

Jonathan Petrone har gått en tvåårig testutbildning på KYH i Göteborg, där han under våren 2020 gjorde sin praktik på Nordic Medtest i Karlstad. Praktiken var inriktad på webbdirektivet och tillgänglighet där han gjorde en utredning och tillämpade det praktiskt i olika uppdrag.

-Vi ser att webbtillgänglighet inom offentlig sektor är högaktuellt. Därmed ser vi det som en stor tillgång att Jonathan har börjat hos oss för att arbeta vidare med test och kvalitetssäkring i våra uppdrag, säger enhetschef Robert Magnusson.

”Vårt viktiga bidrag till fungerande och säker IT inom vård och omsorg fortsätter. Jag är väldigt glad över att vi kan fortsätta växa och satsa framåt.”

Magnus Lindström

Den pågående pandemin har med stor tydlighet påvisat vikten av digitala tjänster. Inte minst i kontakten mellan vårdgivare och invånare. Det ställer också krav på att tjänsterna fungerar när de behövs, att de kan hantera många användare och att personlig känslig information hanteras på ett säkert sätt.

-Vårt viktiga bidrag till fungerande och säker IT inom vård och omsorg fortsätter. Jag är väldigt glad över att vi kan fortsätta växa och satsa framåt, säger Nordic Medtests VD Magnus Lindström.

Här kan du läsa mer om hur det är att  vara student på Nordic Medtest.