Martin Jansson, testexpert på Nordic Medtest, är med i programkommittén för ett globalt digitalt event inom test och kvalitetssäkring.

QA Global Summit hålls 6–7 april av det amerikanska företaget Geekle som anordnar digitala event. Global Summit har olika utvecklingsfokus, pågår i ett dygn och möjliggör för personer över hela världen att delta. QA är förkortning för Quality Assurance. Exempel på områden är AI, testautomation och testdata.

”Programmet har ett intressant innehåll och det är fördelaktigt att det är digitalt i dessa tider. Det finns ett gratisspår fokuserat på juniora deltagare samt ett betalspår för mer erfarna deltagare där det är flera erbjudanden som ingår.”

Martin Jansson

Eventets programkommitté består av elva personer, från olika länder, med stor erfarenhet inom området test och kvalitetssäkring. Programkommittén läser och betygsätter alla föreläsningsförslag som kommer in, i syfte att ta fram ett program med tillräcklig bredd och kvalitet inom ämnet.

– För att välja ut kvalificerade talare och intressanta ämnen har vi varit hårda med betygsättning och feedback på det som skickats in. Programmet har ett intressant innehåll och det är fördelaktigt att det är digitalt i dessa tider. Det finns ett gratisspår fokuserat på juniora deltagare samt ett betalspår för mer erfarna deltagare där det är flera erbjudanden som ingår, säger Martin Jansson.

Martin kommer även att delta i en paneldebatt om möjliga karriärvägar som kan finnas för testare. Denna hålls i slutet av konferensen i gratisspåret.

För mer information om programinnehåll se https://qa.geekle.us/agenda