Nordic Medtest fick i början av året ett utökat ansvar som test- och utvecklingscenter inom Inera. Nordic Medtest är ett helägt dotterbolag till Inera AB. Historiskt sett har Nordic Medtest arbetat med programvarutestning av främst nationella IT tjänster och infrastruktur inom vård och omsorg men etablerar nu en utvecklingsverksamhet.

Under våren och sommaren har ett intensivt arbete pågått för att rekrytera nya medarbetare till våra första utvecklingsuppdrag och nu är alla på plats. Högst upp från vänster: Louise Geijer, Per Grundström, Pär Hedberg, Jan Söderman, Katarina Sundell, Kim Askling och Henrik Augustsson.

Det är mycket glädjande och positivt att vi lyckats rekrytera nya medarbetare till oss, både erfarna systemutvecklare och testare. Det ger oss en bra grund att stå på när vi nu tar oss an vårt utökade ansvar. Vi ser också att vår expansion kommer att fortsätta.

Bild på Magnus

Magnus Lindström, VD på Nordic Medtest

Nordic Medtest etablerar nu applikationsförvaltning för Nationella Tjänsteplattformen och Säker Digital Kommunikation samt ett utvecklingsteam inom ett större mångårigt utvecklingsprojekt. Utöver detta utför Nordic Medtest sedan tidigare testning och testledning inom hela Ineras verksamhet vilket bland annat inkluderar 1177 och ett stort antal andra IT tjänster som används inom regioner och kommuner.

– Då vi redan idag ansvarar för testning inom Inera så har vi en stor kunskap om Ineras tjänster, arkitektur och infrastruktur. Vi har också redan anställda som i grunden är utvecklare. När vi då etablerar utvecklingsteam så ser vi stora fördelar med att få arbeta med både test och utveckling. Vi kan arbeta mer långsiktigt, effektivt och i nära samarbete med Ineras förvaltningar samt dra nytta av det vi redan kan, säger Karin Lindh, enhetschef på Nordic Medtest.