I början av 2021 fick Nordic Medtest AB utökat ansvar hos moderbolaget Inera AB. Det senaste året har företaget rekryterat flertalet medarbetare för att arbeta med nationella IT-tjänster och infrastruktur, som exempelvis 1177. Nu pågår rekrytering till ett nytt utvecklingsteam för SITHS eID Portal.

Under året som gått har ett intensivt arbete pågått för att rekrytera nya medarbetare. Resultatet är samtliga på bilden som nu arbetar som testare, testledare och utvecklare på Nordic Medtest. Från vänster: Josefin Haraldsson, Peter Karlsson, Magnus Florén, Rickard Johansson, Pontus Karlsson, Patrik Bäck, Mikaela Målström, Björn PetterssonMartin Grentoft och Seemaa Alabdali. Soraya Etemad saknas på bilden. 

”Det är mycket glädjande och positivt att vi lyckats rekrytera nya medarbetare till oss, både systemutvecklare, testare och testledare. Vi ser också att vår expansion kommer att fortsätta”.

MAGNUS LINDSTRÖM, VD PÅ NORDIC MEDTEST

Nordic Medtest utför testning och testledning inom hela Ineras verksamhet, vilket bland annat inkluderar 1177 och ett stort antal andra IT tjänster som används inom regioner och kommuner. Företaget arbetar även med utveckling och förvaltning av utvalda tjänster inom Inera.

Hittills har Nordic Medtest etablerat tre utvecklingsteam men har nu behov av fler utvecklare och en mjukvaruarkitekt, till ett nytt utvecklingsteam, som ska ansvara för applikationsförvaltning och vidareutveckling av tjänsten SITHS eID Portal. Ett projekt där arbete har påbörjats för etablering av applikationsförvaltningen.

–Vi är jättenöjda med den rekrytering vi gjort hittills. Att vi lyckats hitta en så bra bredd och bra personer! Nu hoppas vi hitta fler då vi fortsätter att växa. Chansen finns fortfarande att få vara med och bygga upp vår utvecklingsverksamhet, säger Karin Lindh, enhetschef på Nordic Medtest.

Läs mer om våra lediga jobb