Dennis Centerhag gör sin praktik och sitt examensarbete på Nordic Medtest. Han berättar om praktiken, sitt examensarbete och hur det är att vara student hos oss.

Dennis är från Stockholm och har flyttat till Karlstad för att läsa på universitetet. Nu läser han sin sista termin på webbutvecklarprogrammet. Praktik och C-uppsats är på schemat sista terminen. Båda gör han på Nordic Medtest.

Han började med praktiken där han fick följa teamet som jobbar med UX-ramverket. Under praktiken var Dennis uppgift att testa komponenter och praktiken delades upp i två faser.

I första fasen var uppgiften att tillgänglighetstesta komponenterna. Vilket innebär att se till så att komponenterna följer lagar, regler och olika organisationers dokumentation om tillgänglighet. Den andra fasen var acceptanstest, där Dennis jobb var att säkerställa att komponenterna var funktionsdugliga och interagerbara.

 

Examensarbete

I sitt examensarbete, som pågår fram till juni, ska Dennis ta fram förslag på och testa assisterande digitala verktyg, för att testa komponenters tillgänglighet. Nordic Medtest använder redan idag verktyg för att hitta tillgänglighetsproblem hos komponenter, men det finns behov av att utöka samlingen av sådana verktyg.

-Genom examensarbetet kring tillgänglighet får Nordic Medtest en bättre överblick över vilka verktyg för test av tillgänglighet som finns och vilka som kan vara värda att titta närmare på. Det är viktigt för oss då vi behöver ha koll på hur de produkter vi testar lever upp till tillgänglighetsdirektivet, berättar Robert Magnusson, enhetschef på Nordic Medtest.

Examensarbete är ett ypperligt sätt för studenter att lära känna Nordic Medtest, men även för oss att lära känna studenter och vad som ingår i deras utbildning, då vi gärna rekryterar fler medarbetare från Karlstads universitet framöver.

Robert Magnusson, enhetschef, Nordic Medtest

 

Student på Nordic Medtest

Dennis berättar att han hittade till oss via universitetets webbsida, där företag kan lägga upp sina examensarbeten.  Han hade läst en kurs om tillgänglighet tidigare och kände direkt han såg examensarbetet att det var det han ville göra.

Praktiken och examensarbetet har varit en positiv erfarenhet. Jag kan rekommendera andra studenter att söka hit.

Dennis Centerhag, student, webbutvecklarprogrammet

-Jag fick ett varmt välkomnande när jag kom till kontoret och det kändes som om man drogs in i en familj. Stämningen på kontoret är avslappnad, berättar Dennis och ler.

Han berättar att han blev väl omhändertagen av sina handledare, Robert Magnusson som är enhetschef och handleder examensarbetet och Marielle Sellin, testledare och specialist på UX, som handledde honom under praktiken. De började med att ge ingående information om Nordic Medtests organisation och värdegrund.
-Det gjorde att jag snabbt kom in hur företaget fungerar i helhet, berättar Dennis. Jag har haft en bra dialog med båda mina handledare och fått mycket hjälp. Både på distans och när jag varit på kontoret.

-Det har varit kul att jobba med tillgänglighet och att jobba med test har gett en helhetsförståelse som man inte får bakom kulisserna när man kodar, säger Dennis. Han berättar att han gärna vill jobba med tillgänglighet framöver.