I januari 2023 tog Nordic Medtest över mjukvaruutvecklingen i Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil), från moderbolaget Inera.

Övertaget av systemutvecklingen i Sil är ett led i Ineras beslut att samla all intern utvecklingskompetens hos sitt dotterbolag. För Nordic Medtest innebär det utökat ansvar och en expansion inom systemutveckling.

Verksamhetsövergången innefattar sex systemutvecklare inklusive en Tech Lead som fortsatt har placering i Stockholm.

– Jag är övertygad om att verksamhetsövergången gagnar både Inera och Nordic Medtest. Det är en fördel att Inera och dess dotterbolag får ännu närmre samarbete och dialog i och med verksamhetsövergången. Det är också en fördel att utvecklingsteamet i SIL får fler kollegor inom test och utveckling, berättar Ylva Andersén, sektionschef Läkemedelsnära tjänster, Inera.

-Mycket positivt och kul att vi får det här förtroendet för en viktig tjänst inom svensk sjukvård. Det här starka teamet ger oss ytterligare muskler, möjligheter och teknisk kompetens. Det blir en positiv utveckling för alla när vi kan dela erfarenheter och diskutera teknik tillsammans, säger Magnus Lindström, VD, Nordic Medtest.

Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil)

Sil minskar risken för fel vid läkemedelsbehandling genom att ge läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel. Det gäller till exempel vilka biverkningar läkemedlen har och hur olika läkemedel fungerar tillsammans.

Grunden i Sil är en databas med information från ett tjugotal källor som exempelvis Fass, det nationella produkt- och artikelregistret VARA och regionernas listor över rekommenderade läkemedel. Källorna produceras och tillhandahålls av flera olika aktörer såsom Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Stiftelsen Swedish institute for drug informatics (SIDI), Läkemedelsindustriföreningen (Lif) och källor från ett flertal regioner. Flera källor produceras också av Inera.

Informationen från källorna sammanställs och granskas löpande och kan visas upp i vårdinformationssystem och andra system som används inom vården.

Läs mer: Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil)