Nordic Medtest har haft testansvar inom ett agilt utvecklingsprojekt under flera år där ett flertal myndigheter arbetat med gemensam digitalisering.

Testledare har tillsammans med sitt team, jobbat nära utvecklarna med testautomation för att effektivisera testningen. Samt arbetat med utforskande testning för att få en bra testtäckning i leveranserna.

Testteamet har även haft ansvar för att samordna tester med de myndigheter som varit både involverade och initiativtagare till flera förbättringsområden i projektet, samt ansvarat för framtagning av test- och byggmiljöer för projektet.

Nordic Medtest har bidragit med högre kvalitet på leveranserna, genom förbättrade arbetssätt inom projektet och snabb uppsättning av testmiljöer.