Nordic Medtest har etablerat fungerande och anpassade testmiljöer baserat på kunders behov. Vi har möjliggjort för kunder att utföra specificerade tester genom att säkerställa testmiljöernas kapacitet, att de har korrekt innehåll och rätt funktion.

I ett flertal fall har vi hjälpt kunder att etablera komplexa testmiljöer baserat på den nationella infrastrukturen för e-hälsotjänster, eller mer specifikt den Nationella Tjänsteplattformen, med aktuella tjänstekontrakt samt infrastrukturkomponenter, som t.ex lokala säkerhetstjänster.

Testmiljöerna bidrar till att våra kunder snabbt och kostnadseffektivt, trots hög komplexitet, kan etablera en fungerande utvecklingstestmiljö, för att säkerställa fungerande leveranser av sina applikationer till sina kunder. Som oftast är regioner och kommuner.