Tidigare arbetade Nordic Medtest med punktinsatser av test i ett fåtal av Ineras tjänster, med avrop på varje enskild testinsats. Det fanns ett behov av att effektivisera resurser, att ta tillvara kompetenser och att förenkla planeringen av Ineras projekt.

Nordic Medtests lösningen blev testteamet JOLT, som arbetar med 1177, Journalen, Nationell patientöversikt (NPÖ), Sebra och Pascal. Testteamet är ihopsatt efter kompetens och erfarenhet av Ineras tjänsteutbud. Fördelen med att arbeta i team är att man kan sprida kompetensen, minska personberoenden, ta hjälp av varandra och förenkla planeringen av arbetet i flera projekt, samt enkelt omstrukturera resurser vid behov. Vilket är positivt både för oss och vår kund Inera.

Att ha ett testteam som arbetar med flera av Ineras tjänster möjliggör för Inera att använda samma testramverk för olika tjänster, vilket ger vinster i utveckling, förvaltning och resursförflyttning. Det har även bidragit till ett minskat antal avrop och bättre nyttjande av resurser. Som testare utgår man ofta från användarperspektivet, det tillsammans med kunskapen om tjänsteutbudet gör att JOLT kan ge bra svar till Ineras kunder vid supportärenden. Teamet bidrar på så vis till bättre support och nöjdare slutkunder.