Nordic Medtest har tagit fram stöd för utveckling av SOA/Micro Services med integrationer mot en informationsarkitekturstandard. Detta stöd omfattar både testsviter och mockar för att stödja alla parter i ett SOA-ekosystem.

Som exempel har vi skapat testsviter i SOAP-UI för integration med tjänstekontrakt för journal och läkemedel i Nationella Tjänsteplattformen. Nordic Medtest har underlättat arbetet med att säkerställa teknisk, såväl som semantisk interoperabilitet och möjliggjort att fel kan hittas tidigare i processen. Samt effektiviserat utvecklingsarbetet för kunder som ska ansluta sig till Nationella Tjänsteplattformen.