När Torkel flyttade från Stockholm till Karlstad ville han göra någonting nytt. Test hade han varit i kontakt med tidigare och tyckte att det verkade spännande, då man som testare måste ha helheten. Dessutom är han både nyfiken och ifrågasättande. Båda är bra egenskaper att ha i arbetet med test och kvalitetssäkring.

Vid flytten till Karlstad, började Torkel på en YH-utbildning till testare. Utbildningen innehöll tre praktikperioder, så kallade LIA, lärande i arbete. Redan under sin första LIA-period fick Torkel anställning och kunde arbeta under hela utbildningstiden. Idag arbetar Torkel som certifieringssamordnare åt Inera, Nordic Medtests moderbolag.

 

NATIONELLA TJÄNSTEPLATTFORMEN

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg.
För att få ansluta sig till Nationella tjänsteplattformen och tillgodogöra sig eller tillgängliggöra till exempel patientdata, måste anslutningarna och applikationerna genomgå en verifieringsprocess. Den applikation som läser patientinformation måste tillika certifieras.

 

ROLLEN SOM CERTIFIERINGSSAMORDNARE

I rollen som certifieringssamordnare arbetar Torkel främst mot Inera, regionerna och systemleverantörerna men även med kollegorna på Nordic Medtest, som utför certifieringstesterna. Torkel samordnar arbetet mellan regionerna, externa aktörer och Nordic Medtest genom att svara på hur en certifiering går till, var man hittar information och vad som krävs för att bli certifierad.

”Det bästa med mitt arbete är att jag genom att skapa struktur och ordning, bidrar till bättre infrastruktur inom vård och omsorg, samt underlättar för de som ska certifieras. ”

Torkel Bengtsson

-För att kunna utföra en certifiering krävs kunskap om lagar och förordningar, funktioner hos tjänster och system, samt hur informationen ska vara strukturerad, berättar Torkel. En stor del av mitt arbete är att förtydliga certifieringsprocessen, för att ge alla inblandade aktörer möjlighet att utbyta information med varandra. De som utför certifieringar hos oss, besitter stor kunskap om hur allt hänger ihop och delar gärna med sig av sin kunskap till andra, vilket underlättar mitt arbete som samordnare.

-Det bästa med mitt arbete är att jag genom att skapa struktur och ordning, bidrar till bättre infrastruktur inom vård och omsorg, samt underlättar för de som ska certifieras.

 

ALLA DELAR MED SIG AV SIN KUNSKAP

-Det känns bra att arbeta för Nordic Medtest främst för att vårt arbete är viktigt, våra tjänster är efterfrågade och för att företaget har ett gott renommé. Vi har många som har extremt stor kompetens inom området, varav två av dem var lärare på YH -utbildningen jag gick. Ingen håller inne med sin kunskap utan alla delar med sig av det de kan och hjälps åt för att lösa problem. Detta är en effekt av bra gemenskap, bra värdegrund och gott ledarskap. Med ett sådant stöd kan man lägga all energi och fokus på det man ska göra, istället för på det som inte fungerar.

Bild på Torkel