Catarina hade jobbat med mobilsystem i tjugo år när hon fick frågan om hon ville börja på Nordic Medtest som testare och testledare. Chansen att få byta bransch till vården och att få göra nytta för alla invånare, gjorde valet att byta jobb enkelt.

I sitt tidigare arbete jobbade Catarina med alla typer av roller och arbetsuppgifter i projekt. Som exempelvis systemdesigner, teamledare och testare. Hon tycker att en av fördelarna med att arbeta på Nordic Medtest är möjligheten att arbeta med olika projekt, applikationer och tjänster. Att det gör jobbet omväxlande.

”Drivkraften till att göra ett bra jobb  är att få vara delaktig i skapandet av något som är bra, fungerar och gör nytta för många.”

Catarina Olsson

– Som testare och testledare ställs man hela tiden inför nya utmaningar i nya projekt. Drivkraften till att göra ett bra jobb är att få vara delaktig i skapandet av något som är bra, fungerar och gör nytta för många.

-Nordic Medtest är ett lagom stort företag. Man känner varandra och har bra sammanhållning, då man träffar alla i stort sett varje dag. Alla rycker in och hjälps åt att lösa problem när det är något de har kunskap och erfarenhet av.

-Ett plus är att lokalerna ligger centralt och att det är lagom med resor. Jag reser till Stockholm någon gång i månaden för att vara plats på Inera (Nordic Medtests moderbolag).

 

FÖRSTA LINJENS DIGITALA VÅRD-1177

Ett projekt som Catarina har arbetat i är Medicinskt beslutsstöd. Det ingår i Rådgivningsstödet webb på 1177, som är en del av Första linjens digitala vård. Rådgivningsstödet hjälper vårdpersonal att, utifrån beskrivna symtom, ge rätt råd till vårdsökande och bedöma vårdbehov. Rådgivningsstödet bidrar även till ökad patientsäkerheten, då vårdpersonalen med hjälp av den kan göra säkrare medicinska bedömningar.

Projektet gick ut på att byta befintligt system till en webbapplikation. Tidigare kunde endast regionernas vårdpersonal på 1177 använda Medicinskt beslutsstöd. Med webbapplikationen kan tjänsten även användas inom andra verksamheter. Som exempelvis äldreomsorg, skolhälsovård och företagshälsovård. En ytterligare vinst med projektet är att det nya verktyget förenklat arbetet för redaktörerna på 1177.

Catarina arbetade som både testare och testledare i projektet, då hon planerade sitt eget arbete. Hon testade både administrationsgränssnittet och applikationsprogrammeringsgränssnitten, som hämtar beslutsunderlagen.

-Vi var ett litet team som arbetade tätt tillsammans. Det blir alltid bra när utvecklare och testare samarbetar.

Catarina Olsson ser glad ut utanför Nordic Medtests kontor.