Generalistspecialisten som underlättar integration och test.

Frank är teknisk testledare på kontorstid och utvecklar VR-spel på fritiden. En av hans drivkrafter i arbetet är att konkretisera problembilden och att skapa struktur, för att underlätta integration och test av komponenter. Idag arbetar han som pilotstöd i projektet Säker digital kommunikation, SDK.

”Målet med projektet Säker digital kommunikation, SDK, är att Sverige ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer, inklusive privata utförare av offentligt uppdrag. Genom att ta fram gemensam infrastruktur för till exempel adressuppgifter och standarder för säkert meddelandeutbyte som organisationerna kan anpassa sin egen IT-miljö och egna IT-stöd till, skapas förutsättningar för ett säkrare informationsutbyte.”

inera.se

I rollen som pilotsstöd har Frank format en anslutningsprocess med tillhörande dokumentation för användarorganisationer (myndigheter, regioner och kommuner) som ska ansluta till SDK.

-Vår förhoppning med projektet är att alla aktörer inom offentlig verksamhet ska gå med i federationen. Det gör att mitt arbete är en ständig avvägning mellan två ytterligheter. Anslutningsprocessen får inte vara för svår, för då blir det för kostsamt att vara med och då uppnår vi inte målet. I andra änden måste anslutningsprocessen vara tillräcklig, för att alla i federationen ska ha tillit till varandra. Om kraven inte är tillräckliga, får vi problem i produktion. Vilket skadar tilliten och även det påverkar hur många som vill ansluta sig.

-Jag och många andra tror att SDK blir en lyckad lösning för verksamheter ute i Sverige. Det finns ett enormt stort intresse för projektet vilket gör det roligt att jobba i.

Möjlighet att utvecklas

Frank är elektroingenjör i grunden och har under många år utvecklat testramverk för integrations- och systemtester av realtidssystem inom Telecom och på senare år inom andra branscher. Ett av de roligare och samtidigt mer utmanande projekten var att utveckla ett grafiskt gränssnitt till en punktsvets där arbetet även involverade hårdvarunära realtidsprogrammering. Frank kom i kontakt med ’The Great Journey’ för några år sedan när VR slog igenom och då väcktes även intresset för spelutveckling, som nu är en hobby tillsammans med andra likasinnade. Aktuellt just nu är VR-spelet B.U.G. Force.

-Drivande faktorer för mig är variation, nyfikenhet och att ständigt utvecklas, säger Frank.

-En annan drivkraft är att känna att man arbetar för något som är bra. Jag kom till Nordic Medtest som konsult för länge sedan. Då reflekterade jag över att det var en öppen miljö där alla behandlades lika, konsulter som anställda. Det såg jag som positivt. Men främsta anledningen till att jag gick över som anställd var att företaget gett mig möjlighet att utvecklas inom ett område som känns rätt inombords.

En bild på Frank