Lag om krav på e-faktura.

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Nordic Medtest skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Nordic Medtest AB, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Ni som kan e-fakturera redan idag

Nordic Medtest AB kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Nordic Medtest ABs PEPPOL-ID är 0007:5590858584 eller 0088:7365590858589. De format som vi kan ta emot i PEPPOL nätverket är Svefaktura 1.0 och PEPPOL BIS Billing 3.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst genom InExchange. Vårt parts-id är GLN 7365590858589. Kontakta InExchange via e-post nedan för frågor kring anslutning.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni inte har ett affärssystem:
Använd vår fakturaportal
Där kan ni registrera er och sända upp till 100 fakturor kostnadsfritt.

Om ni har ett affärssystem:
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Kontakta oss

Eventuella frågor ställs med fördel till vår leverantör InExchange AB

www.inexchange.se/e-faktura, 0500-44 63 60 eller faktura@inera.se.

För mer information om e-faktura: www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se

Här kan du läsa mer om lagen

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/sa-forbereder-du-dig

 

Nyheter
13 oktober, 2022
I början av 2021 fick Nordic Medtest AB utökat ansvar hos moderbolaget Inera AB....
11 november, 2021
Som ett led i beslutet att etablera ett verksamhetssystem enligt ISO27001 och ISO9001, och...
11 november, 2021
Från den 1 november tar Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, över applikationsförvaltningen av Nationella Tjänsteplattformen....