Nordic Medtest utför utveckling och förvaltning av några av svensk e-hälsas viktigaste tjänster. 

Vi arbetar med utveckling och förvaltning av utvalda tjänster inom Inera. Det innefattar applikationsutveckling och applikationsförvaltning av tjänster som anses kritiska inom Ineras kärninfrastruktur.  

Hur vi arbetar med utveckling

Våra utvecklare ingår i utvecklingsteam som förvaltar och vidareutvecklar en eller flera tjänster, eller deltar i arbetet med att utveckla en ny tjänst. 
Utvecklingsteamen består av utvecklare, testare, scrum master, mjukvaruarkitekter och/eller team lead. Våra team ser olika ut då tjänsterna har olika behov. Som utvecklare kan man ha fokus på front-end, back-end eller full-stack. Det finns även behov av kompetenser inom DevOps.   

Vi arbetar nära arkitektur, UX, informationssäkerhet och andra kompetenser på Inera, för att tillsammans kunna utveckla tjänster som fungerar säkert och effektivt och bidra till digitaliseringen av offentlig sektor.   

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med utveckling är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till vår ledningsgrupp och infomejl.

Nyheter
13 oktober, 2022
I början av 2021 fick Nordic Medtest AB utökat ansvar hos moderbolaget Inera AB....
11 november, 2021
Som ett led i beslutet att etablera ett verksamhetssystem enligt ISO27001 och ISO9001, och...
11 november, 2021
Från den 1 november tar Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, över applikationsförvaltningen av Nationella Tjänsteplattformen....