Yvonne är testledare på Nordic Medtest. I slutet av 90-talet arbetade hon som utvecklare och kom på den vägen in på test.

Då arbetade hon främst med programmering av DSP:er (Digital Signal Processor). I arbetet ingick att göra tester på komponenterna som utvecklades och det ledde till en nyfikenhet att ta reda på hur testerna på delsystem och systemnivå gjordes, om man kunde utnyttja den kunskapen till att göra testningen effektivare. Bland det mest komplexa system hon arbetat med är flygledarsystem och det mest säkerhetskritiska är navigationsutrustning, som används vid inflygning och landning.

-Flygledarsystem är komplexa för att de kommunicerar med många andra system och har flera lösningar för att kunna fungera även om någon komponent fallerar. Det är kritiskt att de fungerar eftersom risken för dödsolyckor är stor vid fel. Vilket innebär rigorösa säkerhetsrutiner, arbete mot certifieringar och granskningar i flera led för att veta att man har gjort rätt. Alla delar testas därför mycket noggrant.

”Syftet med jobbet är att på ett effektivt sätt bidra till att produkten håller önskad kvalitet när den ska börja användas. För att uppnå det är det viktigt att lyssna och förstå vad som behöver testas.”

Yvonne Andersson

Idag arbetar Yvonne som testledare i ett uppdrag där man uppgraderar ett avvikelsesystem. Målet med uppgraderingen är att få ett mer användarvänligt system, som förenklar avvikelsehanteringen i alla led och genererar rätt information till berörda myndigheter.

Ett annat uppdrag som Yvonne arbetar i är Hjälpmedelstjänsten. Ett verktyg där vårdgivare kan se information om hjälpmedelsartiklar, erbjudanden och tecknade avtal. Yvonne testar ändringarna i kommande leverans, men testar även ett antal utvalda scenarier för att se att de inte oavsiktligt har blivit påverkade.

 

Att arbeta som testare och testledare

Jobbets största utmaningar är, enligt Yvonne, tidsaspekten, att själv sätta sig in i systemet och förstå vad som behöver göras och ibland att kommunicera syftet med det man gör.

– Syftet med jobbet är att på ett effektivt sätt bidra till att produkten håller önskad kvalitet när den ska börja användas. För att uppnå det är det viktigt att lyssna och förstå vad som behöver testas.

-Det bästa med jobbet är att man får gå in i system, se hur de fungerar och används och de aha-upplevelser som man får med jämna mellanrum. Vilket är varje gång man börjar i ett nytt projekt, säger Yvonne och ler. Sen tycker jag om variationen. Att få arbeta med allt ifrån komponenter till hela system och olika perspektiv på testning.

En bild på Yvonne
Nyheter
5 april, 2024
Ebba Johansson gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är att designa ett grafiskt...
19 april, 2023
Bröderna Luay och Madian Al Sabbagh gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är...
17 april, 2023
I januari 2023 tog Nordic Medtest över mjukvaruutvecklingen i Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil),...