Denna policy beskriver ledningens viljeinriktning och mål för kvalitetsarbetet. Policyn är en del av ledningssystemet LAGR.

Kvalitetsarbetet på Nordic Medtest utgår från att uppfylla våra intressenters krav men också att överträffa deras förväntningar. Våra intressenter ska känna förtroende för att vi levererar tjänster med rätt kvalitet och med kundens intresse i fokus.

Hur vi arbetar för att säkerställa policyn

Nordic Medtest är en transparent verksamhet där vi håller en öppen och kontinuerlig kunddialog i affärens alla faser. Vi entusiasmerar samtliga medarbetare att ständigt driva förbättringsarbete i alla delar av verksamheten. Vi värdesätter ett gott samarbete med partners och leverantörer och nyttjar den kompetens som de bidrar med. Nordic Medtest arbetar med en etablerad process för uppföljning av kvalitén genom att:

  • Regelbundet utvärdera projekten både internt och externt

  • Regelbundet mäta och utvärdera arbetet i KPI-mätningar

Ansvar och roller

Styrelsen fastställer denna policy. Alla medarbetare har ett ansvar för att leverera och upprätthålla rätt kvalitet i de levererade tjänsterna. Chefer har ansvar för att aktivt utveckla kvalitetsarbetet och uppmuntra till ständig förbättring.

Kvalitetsmål 

  • Alla medarbetare ska uppleva att vi har en kultur av ständiga förbättringar (medelvärde 4.0 eller bättre i personalenkät)

  • Kundenkäter efter avslutade projekt ska erhålla ett medelvärde på 4.0 eller bättre

Uppföljning

Uppföljning av kvalitetsmål sker via KPI-mätningar som sker månadsvis och ansvaras för av respektive perspektivansvarig.

Beslutad på Konstituerande styrelsemöte den 27 april 2022.

Nyheter
5 april, 2024
Ebba Johansson gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är att designa ett grafiskt...
19 april, 2023
Bröderna Luay och Madian Al Sabbagh gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är...
17 april, 2023
I januari 2023 tog Nordic Medtest över mjukvaruutvecklingen i Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil),...